Stedelijk museum Amsterdam

Dit museum toont veel moderne kunst, althans wat ik onder moderne kunst versta. Kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. Je vindt er minder kunst uit de Renaissance of de Middeleeuwen. Het is dus een geheel ander museum dan het Rijksmuseum. Toen wij het museum bezochten, was er net een tentoonstelling van Marcel Wanders.